Produkty

Fasády

KRATOS HI

Fasádny stĺpovo-priečkový systém s PTM, pohľadová šírka 52mm

KRATOS SGG HI

Fasádny stĺpovo-priečkový systém s PTM, pohľadová šírka 52mm, štrukturálne zasklený

KRATOS N HI

Fasádny adaptačný systém s PTM, pohľadová šírka 52mm, určený pre kotvenie na nosnú podkonštrukciu